Opšti uslovi kupovine

Ovi uslovi prodaje / kupovine definišu postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našoj web stranici.
Isporučilac (Prodavac) je Emobility Doo, dok je Kupac robe ono lice koje je posetilac web stranice, a koji odabere barem jedan proizvod, prihvati ga u korpu, plati platnom karticom, e-bankingom, virmanom (uplatnicom) u banci ili pošti i pošalje narudžbinu Prodavcu, ili pošalje narudžbinu, pa artikl plati pouzećem (prilikom dostave proizvoda).

Putem web sajta www.emobility.rs, kupcu je omogućena kupovina svih proizvoda koji se nalaze na stranicama Prodavca. Cene su sa PDV-om. Valuta je u dinarima (rsd). Istaknute cene na web sajtu www.emobility.rs važe isključivo za kupovinu putem interneta. Uslov za korišćenje web sajta-internet stranice je uspešna registracija Kupca. U okviru registracije Kupcu će biti ponuđeno da prihvati Opšte uslove kupovine i Politiku privatnosti, čiji prihvat je preduslov za korišćenje daljih usluga. Na web sajtu www.emobility.rs možete kupovati i kao gost bez registracije. Na početku procesa kupovine će vam biti dostupni linkovi na sadržaj Opših uslova poslovanja kao i Politika privatnosti pa gosta kupca upućujemo da svakako pročita i upozna se sa njihovim sadržajem.

NARUČIVANJE

Proizvodi se naručuju putem korpe i neopozivi su. Ukoliko prodavac nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporučiće raspoložive od izabranih proizvoda, a o tome će obavestiti Kupca e-mailom (telefonom) sa naznakom isporuke preostalih proizvoda. Sa isporukom tih proizvoda poslaće Kupcu e-mail u predviđenom roku za isporuku preostalih proizvoda.

Emobility Doo u okviru svoje poslovne politike maloprodaje robe obaveštava kupce da na Internet stranici www.emobility.rs prihvata narudžbe robe / usluga u količini koja se smatra uobičajenom za ličnu upotrebu, dok narudžbe za veće količine robe / usluga očito namenjene za dalju prodaju / upotrebu nisu prihvatljive. Kupcima, pravnim licima koje naručuju veću količinu robe / usluga, mobility Doo preporučuje da se jave Emobility Doo sektoru za prodaju sa pravnim licima na broj 021454640.

Cena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli na više načina, ali bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se Emobility Doo unapred izvinjava svojim Kupcima i Korisnicima jer će ih neizbežno morati obavestiti o nastaloj situaciji i eventualnoj pogrešnoj ceni za određeni proizvod, a Kupce o nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi Kupca.

DOSTAVA

Uslovi dostave

Naručena roba dostavlja se do ulaza navedene adrese za isporuku. Roba se dostavlja na području cele Srbije. Proizvodi se šalju putem dostavne službe. Okvirni rok isporuke je 3-5 radnih dana. Rok počinje od trenutka kad Emobility Doo primi uplatu na žiro račun ili kada autorizacija kreditnih kartica bude odobrena. Procenjeno vreme dostave može biti i duže od naznačenog ukoliko naručeni proizvodi nisu trenutno dostupni ili ste potvrdu o online kupovini dobili u toku vikenda ili državnih praznika. Dostava naručene robe je besplatna za narudžbine ukupne vrednosti preko 100.000 rsd. Iznos cene dostave je promenljiva kategorija i usklađuje se prema trenutnom cenovniku kurirske službe koja dostavlja pošiljku.

Ostali uslovi dostave

Proizvodi će biti zapakovani tako da se uobičajenim transportom ne mogu oštetiti.

Kupac je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda proveri eventualna oštećenja i odmah ih reklamira dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno da odbije da preuzme pošiljku na kojoj su vidljiva spoljna oštećenja!

Roba je osigurana od gubitka u dostavi putem kurirske/dostavne službe. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe da potpiše otpremnicu, koju dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.
Rok za prijavu reklamacije na oštećenje u transportu je 24h od trenutka preuzimanja robe. Reklamacije na oštećenje prijavljene nakon ovog roka neće biti razmatrane.
Prilikom prijavljivanja reklamacije na oštećenje pošaljite nam broj maloprodajnog računa ili porudžbine, kao i slike oštećenja i slike ambalaže uređaja sa svih strana.
Reklamaciju možete da prijavite na info@emobility.rs.

PLAĆANJE

Naručene proizvode s troškovima dostave (ako ih ima), Kupac će Prodavcu platiti platnom karticom, pouzećem prilikom dostave robe ili virmanskom uplatom.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine karticama Visa, Maestro i Master Card garantuje procesor platnih kartica. Podaci o platnoj kartici ni jednog trenutka nisu dostupni našem sistemu.

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije da je primi, Prodavac ima pravo da traži od Kupca nadoknadu poštanskih i sopstvenih manipulativnih troškova. Podaci Vaših kreditnih i debitnih kartica, vrsta i broj kartice, datum isteka, CVV kod, kao i lični podaci vlasnika kartice, ime i prezime, adresa, poštanski broj i grad, email adresa, IP adresa, koje unosite i koji se beleže pri plaćanju u našoj online prodavnici, ne čuvaju se i ne obrađuju u našim sistemima. Obrada se odvija u sistemima i tehničkoj i zakonskoj odgovornosti naših partnera za online naplatu, a mi dobijamo podatke o statusu transakcije. Stepen zaštite van Republike Srbije primenjivaće se obezbeđen primereni nivo zaštite, a poslovanje i sistemi zaštite su usklađeni sa pravilima GDPR-a i pravom EU. Emobility Doo nikada ne dolazi u kontakt sa celovitim podacima o platnoj kartici kupca.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti.
Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuju naši partneri za online naplatu pa se tako kompletni proces naplate obavlja na njihovim stranicama osiguranim SSL sertifikatom.
Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.
Povraćaj sredstava se vrši isključivo preko panela naših partnera ukoliko je plaćanje izvršeno putem Vaše platne kartice.

REKLAMACIJA / POVRAT ROBE

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u sledećim slučajevima:

 • isporuka robe koja nije naručena
 • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
 • ostali slučajevi u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (“Sl. Glasnik RS”,br. 88/21)

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) Emobility Doo odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine. Zakonska odgovornost Emobility Doo ne postoji ako isporučena roba:

 1. odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
 2. ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 3. ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
 4. po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe

Postupak reklamacije

Potrošač može izjaviti reklamaciju zbog nesaobraznosti robe i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostaka elektronskim putem na e-mail adresu info@emobility.rs ili pismeno na adresu sedišta Prodavca.

Uz reklamaciju (opis nesaobraznosti) priložite račun, kopiju računa ili drugi dokaz o kupovini. Po prijemu mail-a ili pošte, poslaćemo nalog kurirskoj službi da preuzme uređaj sa vaše adrese ili ga možete dostaviti sami lično u sedište Prodavca. Najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije Emobility Doo će odgovoriti na reklamaciju sa odlukom da li prihvata reklamaciju, izjašnjenjem o zahtevu potrošača i predlogom i rokom za rešavanje reklamacije.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (“Sl. Glasnik RS”, br. 88/21), ovlašćeni ste da odustanete od ugovora ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, te ste u skladu sa članom 34. Zakona o zaštiti potrošača odgovorni za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja* robom na način koji prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Rukovanje proizvodom umanjuje vrednost proizvoda.

Prilikom jednostranog raskida Ugovora neophodno je sledeće: popunite i pošaljite Obrazac za odustanak od ugovora na daljinu na info@emobility.rs i nakon naše potvrde o prijemu popunjenog obrasca, pošaljite popunjen Obrazac sa kompletnim proizvodom i računom na adresu: Bulevar cara Lazara 88, 21000 Novi Sad – sedište prodavca.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak od ugovora. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni i neoštećeni, sa svim delovima i dodacima i po mogućnosti u originalnoj ambalaži i pratećom dokumentacijom (garantni list, uputstva itd.)

Po prijemu proizvoda utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenja proizvoda krivicom kupca, povrat robe će biti odbijen i proizvod će biti vraćen kupcu na njegov trošak. Uz proizvod pošaljite i neoštećenu ambalažu proizvoda.

Troškove transporta prilikom jednostranog raskida Ugovora snosi kupac. Ukoliko neki od gore navedenih zahteva ne bude ispunjen nećemo biti u mogućnosti da vam prihvatimo zahtev. Emobility Doo će najkasnije u roku od 14 dana od prijema Obrasca za odustanak od ugovora i proizvoda Korisniku vratiti iznos koji je primio po osnovu narudžbine / maloprodajnog računa. Emobility Doo može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Potrošački spor može se rešiti vansudskim rešavanjem potrošačkih sporova. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova (u daljem tekstu: telo). Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje na sledećoj adresi:  https://vansudsko.must.gov.rs/adrbodies.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se:

 1. u oblasti medicinskih usluga koje se pružaju pacijentima u svrhu lečenja, uključujući izdavanje recepata;
 2. u oblasti pružanja usluga od opšteg interesa koje nisu ekonomske prirode;
 3. u vezi sa zaključenim ugovorima sa javnim pružaocima usluga u oblasti visokoškolskog obrazovanja;
 4. u potrošačkim sporovima koji su predmet ovog zakona, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
 5. za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
 6. na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
 7. na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
 8. u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom. Predlog za vansudsko rešavanje sporova se odbacuje ukoliko predlog podnet nakon isteka roka od godinu dana od dana podnošenja reklamacije trgovcu.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora u skladu sa ovim zakonom može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga. Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

Pokretanje i vođenje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora, ne isključuje i ne utiče na ostvarivanje prava na sudsku zaštitu, u skladu sa zakonom. Učešće potrošača u vansudskom rešavanju spora ne utiče na pravo potrošača da zahteva naknadu štete u sudskom postupku.

Zastarevanje i prekluzivni rokovi ne teku u toku postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora, a počinju ponovo da teku istekom petnaestog dana od dana okončanja ovog postupka.