Usluga ugradnje punjača

Prepustite ugradnju profesionalcima

Spremni za budućnost

Da bi Vam poslali ponudu za ugradnju punjača moramo prvo izvršiti pregled lokacije ili nam morate dostaviti tehničku dokumentaciju (projekat za izvođenje PZI).

Prepustiti ugradnju profesionalcima. Ugradnju vršimo po standardima za ovu vrstu instalacija i u skladu sa Zakonom. Posle ugradnje i puštanja u rad, vršimo neophodna merenja i izdavanje rezultata merenja, kao i obuku korisnika.

Instalaciju vršimo u skladu sa standardom SRPS HD 60364-7-722 (Električne instalacije niskog napona – Deo 7-722: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije – Napajanje električnih vozila).
Nakon ugradnje vršimo verifikaciju instalacije u skladu sa standardom SRPS HD 60364-6 (Električne instalacije niskog napona Deo 6: Verifikacija) i klijentu izdajemo odgovarajući izveštaj.
Naša kompanija je opremljena odgovarajućim mernim instrumentima i adapterima koji su redovno etalonirani a služe za merenje EVSE opreme i njihovu verifikaciju posle ugradnje.

 

Podelite: