Usluga pregleda lokacije

Da li je moguća ugradnja punjača?

Preuzmite upitnik u delu dokumenti

Detaljna provera lokacije i saveti. Proveru obavlja sertifikovani instalater u trajanju do 1 sata.

Izrada elaborata stanja instalacija i mogućnosti instaliranja zahtevanog punjača.
Foto dokumentacija, ispitivanje i merenje, izrada predmera neophodnih radova i eventualne dodatne opreme
Da bi se mogla dati ponuda za instalaciju punjača, potrebno je obaviti proveru lokacije postavljanja punjača.

 

Podelite: